KARİYER POLİTİKASI

Çocuk İş Gücü
5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. çocuk iş gücü kullanmaz ve kullanmayı da hoş karşılamaz. “Çocuk” terimi, 15 (bazı yerel kanunlara göre 14) yaş altında olan ya da daha yüksekse, çalışma için yerel kanunlarca belirlenmiş yaşın ya da mecburi eğitimi tamamlamak için gerekli olan yaşın altında olan bireyleri kapsar. “Çocuk” tanımı içine girmeyen gençleri işe alan 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. bu personel için geçerli olan tüm kanun ve düzenlemelere de uyacaktır.

Ücretlendirme
5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. asgari ücretler, fazla mesai, maksimum çalışma saat, parça başına fiyat ve maaş ile ilgili yasalar dahil olmak üzere maaş ve çalışma saati yasalarının tamamına uyar ve yasal çerçevede edinilmiş hakları hak sahiplerine verir. 5K; fazla mesaileri yasalar ile belirlenmiş minimum ücretlendirme yönergelerine göre ya da eğer fazla mesai ile ilgili yasa yoksa, en az normal saat başı ücret ile ücretlendirir. Yerel endüstri standartlarının geçerli yasal gereksinimlerin üzerinde olması durumunda, tedarikçilerin yüksek standartları karşılamasını teşvik ederiz.

Çevrenin Koruması
5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. geçerli tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uyacaktır ve çalışmalarını çevreyi koruyacak, doğaya saygılı olacak şekilde düzenleyecektir.

  • Tüm işlemlerimizi etik çerçevede ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmek
  • Tüm bireylerin haklarına saygılı yaklaşmak
  • Çevreye duyarlı davranmak